دانلود فایل تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی..

دانلود فایل تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی..

دانلود فایل  تجربیات مدون برطرف کردن رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی..

 تجربیات مدون چگونه توانستم  رفتارهای ناشایست دانش آموز پایه اول ابتدایی ام را با کمک پژوهش برطرف کنم ؟

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 43

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده ...............................................................................................................................  1

مقدمه ................................................................................................................................. 2

توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله  ........................................................................ 3   

گرد آوري اطلاعات ( شواهد ا )  ........................................................................................ 6

تجزيه و تحليل وتفسيرها ................................................................................................... 11

انتخاب راه جدید به صورت موقّت ................................................................................... 16

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن  ................................................................................... 23

گرد آوري اطلاعات (شواهد 2) ........................................................................................ 33       ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيین اعتبار ............................................................................36   

ارائه راهکارها  ................................................................................................................. 37

منابع ................................................................................................................................ 38چکیده

اینجانب معصومه حیدری فرد ، معلم پایه اول ابتدایی ، مدت 20 سال است که مشغول تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک می باشم .

در کلاس من دانش آموزی به نام ملیحه بود که اصالتا سیستانی بود و مدت کمی هم بود که بخاطر کار پدر خود به شمال مهاجرت کرده بودند . متاسفانه این دانش آموز دچار بعضی اختلالات رفتاری ناشایست شده بود . از قبیل  شلوغي کردن ، مسخره كردن ديگران، اذيت دادن به ديگر دانش آموزان ،حسودی کردن ، تنبلي ،  بي حوصلگي ، فحش ، لجبازي ،سردرد بود.

در پایان با راهکارهایی که توسط خودم و همکاران اجرا شد توانستیم مشکل این دانش آموز را رفع نماییم . این راهکارها به شرح زیر است :

1- محبت به موقع و متناسب به فرزندان ودانش آموزان ، موجب كاهش اختلالات رفتاري مي شود.

2- توجه به موقع، محبت ، تقويت نكات مثبت ، پرورش اعتماد به نفس ، موجب نگرش مثبت فرد نسبت به خود و ديگران مي شود.

3- ايجاد انگيزه و ایجاد نگرش مثبت فرد نسبت به خود ومعلم و دیگران موجب بهبود وضعيت تحصيلي و رفتاری  فرد مي شود.

4- بین فرزندان نباید تبعیض قائل شد .

5- بهتر است برای شناسایی و رفع مشکل از راهنمایی های صاحب نظران استفاده گردد .

6- بهتر است برای رفع مشکل ،  نظريه هاي علمي و تحقيقات گذشته مورد توجّه قرارگیرد . تا داراي اعتبار مي باشد.

کلید واژه : دانش آموز پایه اول رفتار ناشایست حسادت فحش